Płatności

Numer konta do wpłat za zamówione produkty

mBank

92 1140 2004 0000 3402 7881 9870

Woollala Wioletta Bielecka-Bieluch

ul. R.Minkiewicza 30

16-400 Suwałki

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.      Bank: mBank S.A.

4.     Numer rachunku PLN: PL92 1140 2004 0000 3402 7881 9870

 Numer rachunku EUR: PL28 1140 2004 0000 3812 0827 2207

 

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Paynow–
możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach
internetowych 
http://www.paynow.pl 

  
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Paynow.pl.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
Paynow.pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w
całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r.
wynosi 169.347.928 złotych.